17.4 C
Athens

Ολυμπιακός: Προχωρά σε ΑΜΚ ύψους 10.000.000 ευρώ και την καλύπτει εξ ολοκλήρου ο Β. Μαρινάκης!

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ τη Δευτέρα (28/2) θα συνεδριάσει με φόντο την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που θα φτάσει τα 10.000.000 ευρώ - Όλο το ποσό θα καλυφθεί από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η ΠΑΕ Ολυμπιακός με τη συνεδρίαση να λαμβάνει χώρα τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.

Λόγω των μειωμένων εσόδων από την πανδημία καθώς και τη μη παρουσία στους ομίλους του Champions League, κρίθηκε αναγκαία η ΑΜΚ ύψους 10.000.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του συλλόγου. Το συγκεκριμένο ποσό μάλιστα θα το καλύψει εξ ολοκλήρου ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ME ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ «ABISSO HOLDINGS LTD»

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνεδριάσει την 28.02.2022, ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία μετά από αναβολή/ διακοπή / ματαίωση, και ειδικότερα, επί του θέματος 6 της ημερήσιας διάταξης «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών – Τροποποίηση του Άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας» και επί του θέματος 7 «Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων υπέρ της μετόχου εταιρείας “ABISSO HOLDINGS LTD”», τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη α) τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και ειδικά τη σημαντική μείωση των εσόδων λόγω, κυρίως, της μη συμμετοχής της ομάδας στους Ομίλους του Champions League και των περιορισμών στην προσέλευση φιλάθλων στους αγώνες, β) την αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη των εσόδων που δημιουργούν οι παρατεταμένες συνθήκες της πανδημίας γ) την ύπαρξη σημαντικών και επειγουσών οικονομικών υποχρεώσεων και αναγκών, στα πλαίσια και της διαδικασίας της αδειοδότησης της Π.Α.Ε. από την UEFA, στις οποίες θα κληθεί να ανταπεξέλθει η εταιρεία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δ) την εκ των παραπάνω λόγων, ανάγκη άμεσης ταμειακής ενίσχυσης της εταιρείας, κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των EUR 10.000.000 με την καταβολή μετρητών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, προτείνει στη Γενική Συνέλευση οι μετοχές να διατεθούν στην ονομαστική αξία των EUR 0,33 η κάθε μία, πλέον του, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κ.Ν. 2725/99, ποσοστού 10% του σωματείου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, δηλ. στη συνολική τιμή των EUR 0,3666667 ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να καλυφθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του Ν.4548/2018, καθώς επίσης να δοθεί και η δυνατότητα μερικής κάλυψης κατ’ άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4548/2018. Προτείνεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρείας υπέρ της μετόχου «ABISSO HOLDINGS LTD» ιδιοκτησίας του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, διότι:

(α) Μέτοχοι της Εταιρείας με συνολικό ποσοστό συμμετοχής 17,24% στο μετοχικό κεφάλαιο έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να μην συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με δεδομένο ότι για το σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (μέτοχο με ποσοστό 10% της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 71 του ΚΝ 2725/99, το 27,24% από το 30,43% του μετοχικού κεφαλαίου που δεν ανήκει στην ABISSO HOLDINGS LTD, δε θα συμμετάσχει στην αύξηση.

(β) Θα ολοκληρωθεί η εισροή του απαιτούμενου κεφαλαίου χωρίς χρονοβόρες και κοστοβόρες για την εταιρεία διαδικασίες. Η μέτοχος «ABISSO HOLDINGS LTD» δύναται να καλύψει την ανωτέρω αύξηση.

(γ) Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η ΠΑΕ με την άμεση εισροή κεφαλαίου και την επίτευξη και διασφάλιση της άμεσης ρευστότητας, ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις
επείγουσες οικονομικές ανάγκες και τη διατήρηση των οικονομικών δυνάμεων και της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

(δ) Δεδομένης της έλλειψης των εσόδων από τη μη συμμετοχή στη διοργάνωση UEFA Champions League και της σημαντικής μείωσης των λοιπών εσόδων για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η ωφέλεια της εταιρείας και όλων των μετόχων της συνίσταται, κυρίως, στην άμεση κάλυψη των επειγουσών οικονομικών αναγκών της εταιρείας, που θα επιτρέψει τη διατήρηση των οικονομικών δυνάμεων της και τη διατήρηση της εταιρικής θέσης που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλον τρόπο ούτε σε μεταγενέστερο χρόνο, όλων των προαναφερομένων αποτελούντων πραγματική ωφέλεια για όλους τους μετόχους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η διάθεση των μετοχών να γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση με, όπου απαιτείται, σχετική απόφαση/σεις του, στην κυπριακή εταιρεία «ABISSO HOLDINGS LTD» ιδιοκτησίας του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, προκειμένου να καλύψει με δικά της κεφάλαια το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για να επιτευχθούν κατά τα άνω, οι σκοποί της αύξησης αυτής.

Πειραιάς 31 Ιανουαρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο