26.5 C
Athens

ΕΕΑ: Τα αποτελέσματα ενός άκρως δεσμευτικού πορίσματος

Η απόφαση («Πόρισμα» και «Έκθεση» χαρακτηρίζεται) της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) για τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη εκδόθηκε «δόξη και τιμή», είναι ισχυρότατη και πρόκειται να παράξει σύντομα τα έννομα αποτελέσματα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη πρόκειται να υποστούν τις συνέπειες που ρητώς προβλέπονται για περιπτώσεις σαν τις δικές τους κι αυτό είναι από εξαιρετικά δύσκολο να το αλλάξουν όλες οι κραυγές εκλεγμένων και μη «της βόρειας περιοχής του πρώτου μέρους» σύμφωνα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, για τη μη υπογραφή της οποίας τόσο προσπάθησαν και κουράστηκαν οι «υπέρ-Μακεδόνες»….

Όσοι δεν πίστευαν (όχι άδικα με βάση τη νεοελληνική πραγματικότητα) πως η ΕΕΑ θα κατέληγε σε αυτό το πόρισμα, θα το δημοσιοποιούσε και θα προκαλούσε τις «νόμιμες» κυρώσεις ήδη έχουν ανακρούσει πρύμναν και αναζητούν την επόμενη μέρα, για την οποία οι ερμηνείες ποικίλλουν.

H αποβολή των δύο ομάδων από το πρωτάθλημα της Super League αναδιατάσσει εκ βάθρων το σκηνικό και δημιουργεί σειρά ζητημάτων, η επίλυση των οποίων βρίσκεται ήδη (έτσι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις) στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο των υπόλοιπων ΠΑΕ αλλά ολόκληρου του ποδοσφαιρικού οικοδομήματος.

Ζήτημα πρώτο: Η αποβολή του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης από το πρωτάθλημα σε εφαρμογή του πορίσματος της ΕΕΑ ακυρώνει αυτόματα όλους τους αγώνες που έδωσαν ή θα δώσουν έως την οριστική λήξη της δικαστικής εκκρεμότητας. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει την παραμικρή εφαρμογή η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του Κ.Α.Π., σύμφωνα με την οποία «σε περίπτωση αποκλεισμού μιας ομάδας από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει, παραμένουν ισχυρά τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στους αγώνες που έδωσε μέχρι να αποκλεισθεί, οι δε υπόλοιποι αγώνες της μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων ομάδων με τέρματα 3-0. Τυχόν υπάρχουσες ποινές εκτίονται μόνο για τις αντίπαλες της αποκλεισθείσας ομάδας».

Η ως άνω διάταξη του Κ.Α.Π., ποδοσφαιρικά λογικότατη, εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις «ποδοσφαιρικών ποινών», αυτών, δηλαδή, που επιβάλλονται για καθαρά ποδοσφαιρικά αδικήματα που προβλέπονται στο ποδοσφαιρικό κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. δωροδοκία, μη καταβολή οφειλών, προσυνεννόηση αγώνων για στοιχηματικούς ή άλλους λόγους κ.λ.π.).

Επιπλέον, στο ισχύον ποδοσφαιρικό κανονιστικό πλαίσιο (σε όλους τους κανονισμούς) δεν υπάρχει πουθενά διάταξη και προβλεπόμενη ποινή για πολυϊδιοκτησία, ώστε να επιβληθεί στις δυο ΠΑΕ. Η ΕΠΟ φρόντισε το καλοκαίρι και διέγραψε το σχετικό άρθρο 30 από τον Κ.Α.Π. και αποφάσισε «πως δεν χρειάζεται αφού τα θέματα αυτά τα αντιμετωπίζουν οι διατάξεις του νόμου 2725/1999. (Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ στις 31.07.2019).

Το πόρισμα της ΕΕΑ  αφορά σε ποινές που επιβάλλονται από ένα «εξω-ποδοσφαιρικό κρατικό όργανο», δηλαδή ποινές που επιβάλλονται από μια κρατική διοικητική αρχή και αφορούν σε θέματα (μετοχικό κεφάλαιο, εξαγορές, συνδεδεμένες εταιρείες, παρένθετα πρόσωπα κ.λ.π.) μη ποδοσφαιρικά, που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 2190 περί ανωνύμων εταιρειών. Οι ποινές αυτές είναι διοικητικές ποινές, εκφεύγουν του ποδοσφαιρικού κανονιστικού πλαισίου και έχουν ένα βασικό χαρακτηριστικό.

Αναφέρονται, με αναδρομική ισχύ, στην ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα,. Η ΕΕΑ  ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχής (άρθρο 77Α του ν. 2725/1999) από την ημέρα έκδοσης, το θεωρεί ως μηδέποτε εκδοθέν και επισημαίνει ότι «η ανάκληση αναφέρεται στο χρόνο έκδοσης του, δεδομένου ότι η παραβατική συμπεριφορά της ΠΑΕ υπήρχε κατά το χρόνο έκδοσης, χωρίς να είναι γνωστή στην ΕΕΑ».

Άρα, οτιδήποτε προέκυψε από την ημέρα εκείνη έως και τη λήξη της δικαστικής εκκρεμότητας θεωρείται πως δεν έχει συμβεί ποτέ.

Εκτιμάται, αρμοδίως, ως παρανοϊκή η ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία ποινές διοικητικού χαρακτήρα, που προέρχονται από τη λειτουργία ενός κρατικού διοικητικού οργάνου μπορούν να τύχουν ποδοσφαιρικής αντιμετώπισης και να εφαρμοστούν με βάση τον Κ.Α.Π.

Ζήτημα δεύτερο:  Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η συμμετοχή των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ξάνθη στο πρωτάθλημα της περιόδου 2019/2020 είναι εξ αρχής άκυρη, άρα όλοι οι αγώνες που έδωσαν είναι άκυροι, άρα τα αποτελέσματα είναι άκυρα, άρα όλοι οι αγώνες που δόθηκαν κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων με τέρματα 3-0. Στην ουσία ΠΑΟΚ και Ξάνθη δεν μετείχαν ποτέ στο πρωτάθλημα.  Άρα, ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη, ως μη μετέχουσες καν στη διοργάνωση, δεν καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, όπως θα συνέβαινε σε μια ποδοσφαιρική ποινή αποβολής από το πρωτάθλημα. «Εξαφανίζονται», ως μηδέποτε μετέχουσες και ανάλογη είναι η αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων τους.

Ζήτημα τρίτο: Η εξέλιξη αυτή, εφόσον προκύψει ως αποτέλεσμα προσφυγών από όλες τις ενδιαφερόμενες ΠΑΕ, δημιουργεί μια δεύτερη, εξίσου σημαντική πραγματικότητα. Οι ομάδες (ΠΑΟΚ και Ξάνθη) που θα αποβληθούν από το πρωτάθλημα δεν προσμετρώνται στον αριθμό των υποβιβαζομένων ομάδων, που προβλέπουν οι οικείες προκηρύξεις.

Συνεπώς, από τη Super League 1 στη  Super League 2 θα «υποβιβαστούν» απευθείας τρεις (3) ομάδες (ο ΠΑΟΚ, η Ξάνθη και η τελευταία του βαθμολογικού πίνακα). Σημείωση: Επειδή γίνεται λόγος για αποβολή και όχι για υποβιβασμό, την κατηγορία στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν οι δυο αποβληθείσες ομάδες θα την αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα της Super League. Για την οικονομία της κουβέντας, λαμβάνουμε ως πιθανότερο σενάριο τον υποβιβασμό των δυο εμπλεκόμενων στην αμέσως επόμενη κατηγορία…

Από εκεί και πέρα αλλάζουν όλα. Στη Super League 1 θα πρέπει να προβιβαστούν απευθείας τρεις (3) ομάδες από τη Super League 2 (οι τρεις πρώτες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, με τους περιορισμούς της αδειοδότησης) και η τέταρτη ομάδα να δώσει αγώνες κατάταξης με την προτελευταία ομάδα της Super League.

Ζήτημα τέταρτο: Ανάλογη είναι η προσαρμογή που θα χρειαστεί να συμβεί στη διαδικασία προβιβασμού – υποβιβασμού μεταξύ της Super League 2 και της Football League, με ανάλογη τροποποίηση των σχετικών προκηρύξεων.

Ζήτημα πέμπτο: Εφόσον ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου (και το δεδικασμένο της ΠΑΕ Α.Ο. Κασσιόπη) θα κληθεί, μόνο για τον ΠΑΟΚ, η UEFA να λάβει αποφάσεις για τη φετινή (2019/2020) συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, στις οποίες μετείχε με βάση την αδειοδότηση τους από την ΕΠΟ, κορυφαία προϋπόθεση της οποίας είναι το πιστοποιητικό συμμετοχής από την ΕΕΑ.

Η παρέμβαση είναι τυπικού χαρακτήρα καθώς δεν παράγει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα σε βάρος του ΠΑΟΚ αλλά έχει μια ηθική διάσταση στην οποία η UEFA προσδίδει εξαιρετική σημασία.

Το χειρότερο όλων για τις δύο, υπό αποβολή, ΠΑΕ; Το πόρισμα της ΕΕΑ όπως διατυπώθηκε και δημοσιοποιήθηκε άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και έδωσε στους αντιπάλους τους αυτό που περίμεναν για να κινηθούν. Τη στέρεη νομική βάση.

Πλέον, ειδικά όπως όλα δείχνουν από τον Ολυμπιακό, η υπόθεση θα πάει «όσο πιο μακριά γίνεται», δηλαδή στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) της Λωζάνης.

Και στη Λωζάνη δεν έχει Αυγενάκη, Μητσοτάκη, Ζαγοράκη, ούτε γραφεία η Νέα Δημοκρατία.

Υ.Γ. Ο ΠΑΟΚ γλιτώνει την αφαίρεση του πρωταθλήματος της περιόδου 2018/2019 για έναν και μόνο λόγο. Επειδή η ΕΕΑ χορηγεί κατ’ έτος πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα και η ανάκληση αναφέρεται μόνο στο πιστοποιητικό που εκδόθηκε για την περίοδο 2019/2020.

ΕΥΘΕΩΣ με τον Γιώργο Χαλά Γιώργος Χαλάς