18.8 C
Athens

Τι αλλάζει στις χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας από την 1η Ιανουαρίου

Πλαφόν σε χρεώσεις και πρόστιμο για διακοπή σύνδεσης • Ολες οι ρυθμίσεις

Νέες αλλαγές έρχονται από την 1η Ιανουαρίου στην τηλεφωνία (κινητή και σταθερή), αλλά και στο Διαδίκτυο, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το τρίτο και τελευταίο στάδιο ρυθμίσεων που προβλέπεται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ.

Με αυτό ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, με το τρίτο στάδιο, επιβάλλονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Αυτόµατη διακοπή υπηρεσιών για την αποφυγή υπερχρεώσεων, καθορισµό των τελών διακοπής σύµβασης πριν από τον καθορισµένο χρόνο και απρόσκοπτη πρόσβαση στους όρους και τους τιµοκαταλόγους των τηλεπικοινωνιακών παρόχων ορίζει το τρίτο στάδιο ρυθµίσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Διαδικτύου, το οποίο τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Ειδικά για την πρόωρη διακοπή προβλέπεται ότι στην πρώτη σελίδα της σύµβασης ορισµένου χρόνου θα πρέπει να αναγράφεται το τέλος πρόωρης διακοπής που θα οφείλει να καταβάλει ο συνδροµητής για κάθε μήνα διακοπής.

Επίσης, οι πάροχοι υποχρεώνονται να επισηµαίνουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις όρων και τιµοκαταλόγων. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παραµένουν αναρτηµένες έως και δύο έτη µετά την κατάργησή τους, µε αναφορά στο χρονικό διάστηµα για το οποίο ήταν σε ισχύ.

Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής, στη σύµβαση θα πρέπει να αναγράφεται το ποσό που θα καταβάλει ο συνδροµητής.

Συγκεκριµένα, µε την τρίτη δέσµη µέτρων που ξεκινά να εφαρµόζεται από τη νέα χρονιά προβλέπονται:

Αυτόµατη διακοπή παροχής υπηρεσιών για αποφυγή υπερχρεώσεων: Κατά τη σύναψη της σύµβασης οι συνδροµητές θα επιλέγουν τη δυνατότητα αυτόµατης διακοπής της υπηρεσίας κάθε φορά που ο λογαριασµός θα υπερβαίνει συγκεκριµένο ανώτατο όριο, µε βάση τουλάχιστον τρεις επιλογές. Μία από αυτές δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (ως προς το τελικό ύψος του λογαριασµού) τα 150 ευρώ για µηνιαίο και τα 300 ευρώ για διµηνιαίο.

Ανώτατο ύψος τέλους πρόωρης διακοπής σύµβασης: Σε περίπτωση καταγγελίας σύµβασης ορισµένου χρόνου πριν από τη λήξη της, το τέλος διακοπής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δύο ακόλουθα ποσά:

Α) Το ποσό που θα προκύπτει από το άθροισµα του συνόλου της έκπτωσης επί του µηνιαίου παγίου µέχρι τη στιγµή της διακοπής και του εναποµείναντος ποσού απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, εξοπλισµού ή κατασκευής γραµµής. Εάν ο συνδροµητής καταγγείλει τη σύµβαση οποιαδήποτε στιγµή πριν παρέλθει διάστηµα δύο µηνών από την έναρξή της, θα καταβάλει τα πάγια και την έκπτωση δύο µηνών και το εναποµείναν (πέραν των δύο µηνών), ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, εξοπλισµού ή κατασκευής γραµµής.

Β) Το ποσό που θα προκύπτει από το άθροισµα του 1/3 του συνόλου των µηνιαίων παγίων για το διάστηµα από την ηµεροµηνία διακοπής µέχρι την προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης ορισµένου χρόνου και του ποσού απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, τερµατικού εξοπλισµού ή κατασκευής γραµµής, το οποίο αντιστοιχεί στα 2/3 του εναποµείναντος διαστήµατος από την ηµεροµηνία διακοπής µέχρι την προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης.

Για παράδειγµα, συνδροµητής που συνάπτει σύµβαση διάρκειας 24 µηνών, µε αρχική τιµή µηνιαίου παγίου 40 ευρώ και έκπτωση 10 ευρώ (τελική τιµή 30 ευρώ), καθώς και επιδότηση 96 ευρώ για την αγορά συσκευής που αποσβένεται κατά 4 ευρώ/µήνα θα χρεωθεί ως εξής:

Εάν αποφασίσει να διακόψει τη σύµβαση στο τέλος του 15ου µήνα, δηλαδή εννέα µήνες πριν από τη λήξη της, το ποσό Α ανέρχεται στα 186 ευρώ και το ποσό Β στα 114 ευρώ. Συνεπώς, δεδοµένου ότι το ποσό Β είναι το µικρότερο, το τέλος διακοπής σύµβασης µε το οποίο θα επιβαρυνθεί δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 114 ευρώ.

Εάν αποφασίσει να διακόψει τη σύµβαση κατά τον πρώτο µήνα της σύµβασης, θα πρέπει να καταβάλει ποσό 168 ευρώ, δηλαδή τα πάγια και την έκπτωση που αντιστοιχούν σε δύο µήνες, συν το εναποµείναν -πέραν των δύο µηνών- ποσό για την απόσβεση επιδότησης.